Work in a Maon/ Gan warm staff

Jobs

logoprint
Work in a Maon/ Gan warm staff
Part Time, Full Time
055-5591101‬
Kiryat Moshe

דרושה סייעת עם אהבה גדולה לילדים.

למעון אמונה קרית משה

סייעת חמה ואוהבת

משרה חלקית או מלא, גמישה- מאתים גם לסטודנטים!

‭055-5591101‬ טובה, מנהלת מעון אמונה קרית משה


Share:

More Jobs