Jobs

Jun 28, 2020 | Jobs | Education | Jerusalem & Area

Gan in old katamon, hebrew speakeing

[email protected]
Old katamon

לכל המעוניין
אני מחפשת גננת(לא חובה עם תעודה)עם ניסיון סבלנית עם גישה לילדים ובעיקר שמחה!
לקבוצה של גיל 2/2 וחצי בגן פרטי דתי בקטמון הישנה 
אלסיה לוי  0545401716

Share: